Ανέγερση νέων κτιρίων

 • Βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια
 • Εκπαιδευτήρια
 • Κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα
 • Εμπορικά ακίνητα καταστημάτων – γραφείων
 • Ξενοδοχεία – τουριστικά καταλύματα
 • Καταστήματα εστίασης
 • Σούπερ μάρκετ
 • Κτίρια ειδικών απαιτήσεων
  – συνεδριακοί χώροι – αμφιθέατρα
  – αίθουσες με ειδικές προδιαγραφές ακουστικής
 • Μουσεία
 • Κατοικίες (αστικές – εξοχικές – συγκροτήματα)

Ανακαινίσεις κτιρίων & καταστημάτων

 • Ανακαινίσεις διαμερισμάτων και εξωτερικών όψεων πολυκατοικιών
 • Αναπαλαιώσεις – αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων και μνημείων
 • Ανακαινίσεις – συντηρήσεις βιομηχανικών κτιρίων
 • Ανακαινίσεις ξενοδοχείων
 • Αποκαταστάσεις – ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού των κατασκευών

Η/Μ έργα

 • Συστήματα θέρμανσης – ψύξης – εξαερισμού
 • Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
 • Εφαρμογή συστημάτων BMS – KNX
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφάλειας- πυρανίχνευσης
 • Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με μόνιμα συστήματα κατάσβεσης και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφαλείας

Ενεργειακά έργα

 • Βιοκλιματικές κατασκευές
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατασκευή τραπεζικών καταστημάτων

 • Κατασκευή τραπεζικών καταστημάτων – γραφείων
 • Μελέτη τραπεζικών καταστημάτων
 • Μελέτη – κατασκευή ειδικών δικτύων
 • Εξειδικευμένες τραπεζικές κατασκευές
  – κατασκευή disaster center
  – θωρακίσεις ειδικών χώρων – χρηματικά κέντρα
  – θύρες αποτροπής, διαφυγής και αντιβανδαλιστικά συστήματα όψεων

Facility management

 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης και συντήρησης τραπεζικών καταστημάτων και κτιρίων
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης και συντήρησης επαγγελματικών ακίνητων, βιομηχανικών κτιρίων, καταστημάτων, γραφείων, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχείων κτλ

Project management

 • Διοίκηση κατασκευαστικών έργων πολλαπλού χαρακτήρα
 • Υπηρεσίες κοστολόγησης και σύνταξη τευχών προσφοράς
 • Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατασκευής