Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1991 και διοικείται από τον Χριστόδουλο Τόλη, Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ, ΜΒΑ ΠΑΜΑΚ και την Αγγελική Μαρία Τόλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό MSc Sustainable Architecture, Msc Construction Economics & Management.

Στα πλαίσια της στρατηγικής μας η εταιρεία μας απασχολεί σε μόνιμη βάση έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με αγάπη για την δουλειά του, καθώς και μόνιμους συνεργάτες υπεργολάβους με άριστη τεχνική κατάρτιση. Φροντίζει τακτικά για την επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού της και των υπεργολάβων της με την υποκίνηση και χρηματοδότηση της επιμόρφωσης τους.

Για τη πληρέστερη διαχείριση των έργων, η εταιρία μας διαθέτει τμήμα μελετών για την υποστήριξη των μελετών εφαρμογής των έργων μας.

Χριστόδουλος Τόλης
Χριστόδουλος ΤόληςΔιευθυντής Λειτουργιών
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΜΒΑ ΠΑΜΑΚ
Μαρία Αγγελική Τόλη
Μαρία Αγγελική Τόλη
Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Sustainable Architecture, Politecnico di Torino, MSc Construction Economics and Management, Bartlett, UCL
Ελένη Ντάμπαμπα
Ελένη Ντάμπαμπα
Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Νικόλαος Πάντος
Νικόλαος Πάντος
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, M.Sc. in International Construction Project Management, UMIST
Αθανάσιος Φωτίου
Αθανάσιος Φωτίου
Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, Mcs Διαχείριση Τεχνικών Έργων, ΕΑΠ
Κωνσταντίνος Γκόλιαρης
Κωνσταντίνος Γκόλιαρης
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Νίκη Καμαριανού
Νίκη Καμαριανού
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, Mcs Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων, ΕΑΠ
Ιωάννης Καραγεωργάκης
Ιωάννης Καραγεωργάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
Βίκυ Καραγιαννάκη
Βίκυ Καραγιαννάκη
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΔΜ
Γεώργιος Εμμανουήλ
Γεώργιος Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, Msc Υδραυλική Μηχανική, Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
Άννυ Βαχαρέλη
Άννυ Βαχαρέλη
Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, Msc Σχεδιασμός, Οργάνωση & Διαχείριση Συστημάτων, ΑΠΘ
Χρήστος Αντωνιάδης
Χρήστος Αντωνιάδης
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Msc Σχεδιασμός, Οργάνωση & Διαχείριση Συστημάτων, ΑΠΘ
Γεώργιος Τρανταφύλλου
Γεώργιος Τρανταφύλλου
Τοπογράφος Αγρονόμος Μηχανικός ΑΠΘ
Χρήστος Μητυλιού
Χρήστος Μητυλιού
Λογιστήριο