Η διασφάλιση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας είναι η πιο κρίσιμη πτυχή στον τομέα μας.  Για αυτό το λόγο, στα πλαίσια του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία  ISO 45001:2018 η εταιρία μας έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει αντίστοιχη πολιτική με σκοπό τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια. Με σεβασμό προς τους εργαζομένους μας η πολιτική μας εστιάζεται στους παρακάτω τομείς:

  • πρόληψη των ατυχημάτων
  • μείωση των κινδύνων
  • διαρκής έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας
  • ευημερία των εργαζομένων