Φιλοσοφία

Η τεχνική εταιρία ΑΡΚΕΤΙΠΟ, με έδρα την Θεσσαλονίκη, έχει εδώ και 29 χρόνια εδραιωθεί στον χώρο των κατασκευών.  Με σταθερή πορεία στον χώρο των τεχνικών έργων οι μέτοχοι της Εταιρείας έθεσαν από την πρώτη στιγμή της ατομικής τους καριέρας και μετέπειτα της εταιρικής τους προσπάθειας ως στόχους τη συνέπεια και την ποιότητα. Αυτά, μαζί με τον δυναμισμό, είναι τρία βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας που της επιτρέπουν να εκτελεί και να παραδίδει τα έργα που αναλαμβάνει έχοντας ικανοποιήσει τους πελάτες της με την πιστή εφαρμογή των τεχνικών, χρονικών και οικονομικών προδιαγραφών τους.

Αξίες & Στόχοι

Η πολιτική μας είναι η συνεχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, ενώ η επιχειρησιακή μας στρατηγική είναι η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που επικεντρώνεται στην ποιότητα και την ικανοποίηση του πελάτη, στην ταχύτητα εκτέλεσης των έργων και στο κόστος με την συνεχή βελτίωση των παραγωγικών μας δραστηριοτήτων.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες που πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • υψηλή ποιότητα κατασκευής και εξυπηρέτησης των πελατών μας
  • ταχεία εκτέλεση των εργασιών
  • μέριμνα για τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών
  • αύξηση της αποδοτικότητας μας
  • διασφάλιση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας
  • συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσής της εταιρίας μας

Για την υλοποίηση των παραπάνω θεωρούμε σημαντικό την εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού το οποίο με την εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση να διαθέτει την κατάλληλη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, τις ικανότητες και δεξιότητες αλλά και τη δέσμευση να υλοποιεί τους τιθέμενους από την επιχείρηση στόχους.

Από το 2007 έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015 που αφορά τη διαχείριση ποιότητας για την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων και ανακαινίσεων, υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, βιοκλιματικών κατασκευών και ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων.

Επιπρόσθετα η εταιρία μας εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001  και σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001.