Φιλοσοφία

Η τεχνική εταιρία ΑΡΚΕΤΙΠΟ, με έδρα την Θεσσαλονίκη, έχει εδώ και 29 χρόνια εδραιωθεί στον χώρο των κατασκευών.  Με σταθερή πορεία στον χώρο των τεχνικών έργων οι μέτοχοι της Εταιρείας έθεσαν από την πρώτη στιγμή της ατομικής τους καριέρας και μετέπειτα της εταιρικής τους προσπάθειας ως στόχους τη συνέπεια και την ποιότητα. Αυτά, μαζί με τον δυναμισμό, είναι τρία βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας που της επιτρέπουν να εκτελεί και να παραδίδει τα έργα που αναλαμβάνει έχοντας ικανοποιήσει τους πελάτες της με την πιστή εφαρμογή των τεχνικών, χρονικών και οικονομικών προδιαγραφών τους.

Στρατηγική

Η εταιρική στρατηγική μας είναι η συνεχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, ενώ η επιχειρησιακή μας στρατηγική είναι η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που επικεντρώνεται στην ποιότητα για στην ικανοποίηση του πελάτη, στην ταχύτητα εκτέλεσης των έργων και στο κόστος με την συνεχή βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω θεωρούμε σημαντικό την εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού το οποίο με την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση να διαθέτει την κατάλληλη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, τις ικανότητες και δεξιότητες αλλά και τη δέσμευση να υλοποιεί τους τιθέμενους από την επιχείρηση στόχους.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μας απασχολεί σε μόνιμη βάση έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με αγάπη για την δουλειά του, καθώς και μόνιμους συνεργάτες υπεργολάβους με άριστη τεχνική κατάρτιση. Φροντίζει τακτικά για την επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού της και των υπεργολάβων της με την υποκίνηση και χρηματοδότηση της επιμόρφωσης τους.

Στα πλαίσια της πληρέστερης διαχείρισης των έργων, η εταιρεία διαθέτει τμήμα μελετών για την υποστήριξη των μελετών εφαρμογής των έργων μας αλλά και την αδειοδότηση τους από Υπηρεσίες Δόμησης, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής κτλ.

Η εταιρεία μας, λόγω της συνεργασίας της στον τομέα των κατασκευών και συντηρήσεων με τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες, δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε όλη την Βόρειο Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και Αττική.

Από το 2007 έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2015 που αφορά στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων και ανακαινίσεων, υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, βιοκλιματικών κατασκευών και ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων.