Πλήρης ανακατασκευή καταστήματος με εμβαδόν 375.65τμ, με σκοπό την διαμόρφωση showroom της εταιρίας Κλιμαμηχανική ΑΕ. Περιλαμβάνονται χώροι έκθεσης και παρουσίασης προϊόντων, χώρος συνεδριάσεων και γραφείων, χώρος σεμιναρίων, αποθηκευτικοί χώροι και χώροι υγιεινής.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Nomen αρχιτέκτονες