Έναρξη εργασιών επέκτασης βιομηχανικής αποθήκης με εμβαδόν 1667,37τμ. σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτίριο σωληνουργίας.

Κατασκευή & επίβλεψη: Αrketipo ΙΚΕ